ติว V-NET ออนไลน์

วิทยาลัยพณิชยการบางนาจัดโครงการการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะ(V-NET) ผ่านระบบออนไลน์ (ติว V-NET ออนไลน์)
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา