การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์  ระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์ ระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

26 ตุลาคม 2016 0 By admin

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การขายสินค้าออนไลน์

ระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการบางนา