การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

26 ตุลาคม 2016 0 By admin

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม)

ระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา