การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

15 กรกฎาคม 2019 0 By อรรตพล มีใหม่
สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม นางสาวเนตรนภา โจว ปวส.1 การโรงแรม
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
นายอภิวัฒน์ อินทรนุกูล
ปวช.3 การโรงแรม
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
สาขาจัดดอกไม้
นายณัฐวุฒิ สงทอง
ปวส.1 การโรงแรม
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
ครูผู้ควบคุม
นายศักดิ์ชัย สีหามงคล
นายนามเลิศ กาญจนถาวรวิบูล
นายรักพงษ์ ขอลือ
นางกุฎาพร วัฒนสินไพศาล