กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
ณ บริเวณอาคาร ๖ ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๐