กิจกรรมพี่สอนน้องชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์

กิจกรรมพี่สอนน้องชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์
ณ บริเวณอาคาร ๖ ชั้น 6 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐