ตัวแทนนักเรียนจากชมรมพึ่งพาตนเอง เข้าร่วมงาน “มหัศจรรย์ พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ”

ตัวแทนนักเรียนจากชมรมพึ่งพาตนเอง เข้าร่วมงาน “มหัศจรรย์ พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ”

24 พฤศจิกายน 2016 0 By admin

ตัวแทนนักเรียนจากชมรมพึ่งพาตนเอง วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เข้าร่วมงาน “มหัศจรรย์ พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ”
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ