ติว V-NET ออนไลน์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตารางติว V-NET ออนไลน์


รหัสเข้า Google Classroom

ปวช. eskqpj

ปวส. eef02wf

รายชื่ออีเมลและรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้ครั้งแรก (กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ)


ติดตั้ง Google Classroomรางวัล

๑. รางวัลคนเก่ง : สำหรับผู้ที่ทำคะแนนในการทดสอบครั้งแรกได้สูงที่สุดแผนกวิชาละ 1 รางวัล*

๒. รางวัลคนขยัน : สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด และทำแบบทดสอบออนไลน์มากที่สุดแผนกวิชาละ 4 รางวัล*

๓. รางวัลผู้พิชิตปริศนา : สำหรับผู้ร่วมสนุกทายปัญหาสะสมคะแนนผ่านเกมส์ปริศนาออนไลน์ ผู้ที่ตอบถูกและเร็วที่สุดในแต่ละรอบ(มอบรางวัลทันที ทุกวัน)

*รางวัลประเภทที่ ๑ และ ๒ จะประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลและมอบรางวัล(เลื่อนวันมอบ) ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook