ทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

ทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

9 พฤศจิกายน 2016 0 By admin

วิทยาลัยพณิชยการบางนาจัดกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน

“ทำความดีเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์”

วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ