นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ New ช่อง 18

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ New ช่อง 18

16 สิงหาคม 2017 Off By admin

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุกรกิจศึกษาดูงานสถานนีโทรทัศน์ New ช่อง 18
ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560