ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) และตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ด้านบริหารทั่วไป)