ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 10 เดือน