ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ)