ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู และตำแหน่งบริหารงานทั่วไป)

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่)

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่)