พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีพิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook