พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร

24 กรกฎาคม 2017 Off By datacenter

ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560 มีพิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา