รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่)

แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าหน้าที่)