สอบ V-NET

สอบ V-NET

26 กุมภาพันธ์ 2017 Off By admin

วิทยาลัยพณิชยการบางนาจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะ(V-NET)
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐