เกณฑ์และกำหนดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ทักษะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้า OTOP ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

4 ธันวาคม 2018 Off By admin