เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และแบบใบสมัคร

7 พฤศจิกายน 2019 0 By ชยพล หลักแหลม

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งใบสมัครทางอีเมล bangkok20@vec.mail.go.th