แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมแข่งทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมแข่งทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม

31 มกราคม 2018 Off By admin

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าร่วมแข่งทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม