โปรแกรม ศธ. 02 (Std2011)

  • โปรแกรม ศธ. 02 (Std2011) สำหรับวิทยาลัยพณิชยการบางนา ดาวน์โหลด
  • คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ศธ. 02 ดาวน์โหลด
  • โปรแกรมแก้ข้อผิดพลาด MSVCR71.dll ดาวน์โหลด
  • เฉพาะ patch ไฟล์ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม ศธ. 02 ใช้งานอยู่แล้ว) ดาวน์โหลด

สำหรับสถานศึกษาอื่น ดาวน์โหลดรุ่น 807