ใบสมัคร กำหนดการ และ เกณฑ์การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

11 พฤศจิกายน 2016 0 By admin

ใบสมัคร กำหนดการ และ เกณฑ์การแข่งขันทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) ระดับระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
คลิกที่นี่ <<1>>  <<2>>  <<3>