โครงการอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน (Fix it Center)  บริการย้อมผ้าดำ ซ่อมมุ้งลวด ทำริบบิ้นดำ

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน (Fix it Center) บริการย้อมผ้าดำ ซ่อมมุ้งลวด ทำริบบิ้นดำ

4 พฤศจิกายน 2016 0 By admin

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ร่วมกับ โรงแรมนิรันดร์แกรนด์

ดำเนินโครงการอาชีวศึกษาเพื่อประชาชน (Fix it Center)

บริการย้อมผ้าดำ ซ่อมมุ้งลวด ทำริบบิ้นดำ

น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมนิรันดร์แกรนด์