นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ส่งทีมงานลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาลัย

นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ส่งทีมงานลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ 1, 2021 0 By chayapol.lak
เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 30 มกราคม 2564 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่สถานศึกษาในพื้นที่บางนา ณ วิทยาลัย พณิชยการบางนา ตรวจดูความพร้อมในการเปิดใช้สถานที่และให้คำแนะนำในมาตรการป้องกันอีกทั้งได้ส่งทีมงานลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ทั่วทุกพื้นที่ของวิทยาลัยเพื่อเตรียมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กพ.นี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง ถึงระบบการดูแลและป้องกันในระหว่างที่เข้ามาในบริเวณวิทยาลัย