ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. (รอบเพิ่มเติม) สมัครระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 และเอกสารข้อปฏิบัติ ใบแจ้งชำระฯ อัตราค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มีนาคม 3, 2022 0 By admin