ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

มีนาคม 17, 2021 0 By chayapol.lak

วันที่ 11 มีนาคม 2564วิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้ตระนักถึง แนวทางการศึกษาต่อและการเตรียมตัวออกสู่โลกอาชีพ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายให้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนจบหลังยุคโควิด พร้อมเทคนิคการเขียน Resume ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”