พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดนดีศรีบางนา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดนดีศรีบางนา ประจำปีการศึกษา 2563

มีนาคม 17, 2021 0 By chayapol.lak

วันที่ 12 มีนาคม 2564วิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดนดีศรีบางนา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รวมทั้ง สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายวรรณยุทธ จิตสมุทร คณะผู้บริหาร และครูผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดีศรีบางนา