พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตุลาคม 26, 2020 0 By chayapol.lak

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพณิชยการบางนาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการบางนา กับ บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผื่อร่วมจัดการศึกษาทวิภาคีและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา