พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

พิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566

พฤษภาคม 29, 2023 0 By admin

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติ และมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ นางสาวลาลิต อเนกรูป นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/2 สาขาวิชาการบัญชี และ นายญาณวรส ศรีจันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม และถ้วยรางวัลเยาวชนต้นแบบจากสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม มอบให้แก่ นายญาณวรส ศรีจันทร์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามกีฬา 2 วิทยาลัยพณิชยการบางนา