ยินดีต้อนรับ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช

ยินดีต้อนรับ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช

ตุลาคม 3, 2022 0 By admin

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยพณิชยการบางนา จัดพิธีต้อนรับ ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกรรมการวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการบางนา สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา