วพณ. บางนา ร่วมงานสมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

วพณ. บางนา ร่วมงานสมโภชพระอาราม 195 ปี วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

มกราคม 15, 2023 0 By admin

วันที่ 13 -15 มกราคม 2566 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วยนางสรพัชรี ธนศานติ นางสาวอุรขา สารสรรค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู ได้แก่ นางกุฎาพร วัฒนสินไพศาล นางสาวอัญชลี ศรียงพะเนาว์ นางสาวอัญชลี ศักดิ์ศรีจันทร์ และนางยุพา ปรีชา เข้าร่วมสาธิตและจำหน่ายครองแครงกะทิสด และร่วมงานสมโภชพระอาราม 195 ปี เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด “เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก” ในการจัดงานครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมการประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน และการสาธิตประกอบอาหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร