อบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาสมรรถนครูมืออาชีพ Thailand 4.0 (พนักงานขายระดับ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

อบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาสมรรถนครูมืออาชีพ Thailand 4.0 (พนักงานขายระดับ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565

เมษายน 27, 2022 0 By admin

อบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาสมรรถนครูมืออาชีพ Thailand 4.0 (พนักงานขายระดับ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ CVM ค้าปลีก กับ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2565 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ ดำเนินการโดยวิทยาลัยพณิชยการบางนา