เข้าร่วมไลน์กลุ่มผู้เรียนและผู้ปกครอง

นักเรียนนักศึกษาที่สมัครและชำระเงินแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในใบรายชื่อ โปรดกรอก แบบฟอร์มนี้ ทางวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งให้ทราบ

สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนสาขาการท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม MEP ขอให้ดำเนินการเลือกสาขาเรียนที่งานทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ใบรายชื่อ

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มใด้จากไฟล์ใบรายชื่อ แล้วคลิกลิงก์เข้ากลุ่มไลน์ผู้เรียนและกลุ่มไลน์ผู้ปกครองได้จากลิงก์ด้านล่าง

ไลน์กลุ่มผู้เรียน ปวช. 1 และ ปวส. 1

ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ปวช. 1 และ ปวส. 1