แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีนรับทุนการศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีนรับทุนการศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

มีนาคม 27, 2022 0 By admin

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 วิทยาลัยพณิชยการบางนา แสดงความยินดีกับนางสาวบุญปลื้ม พันธุ์อุบล นางสาวแส
ดาว อ่ำสำอางค์ นางรำไพพรรณ พูลเจริญ นางสาวศศิญาวิศรีสิทธิ์ และนายบดินทร์ บุญเรือง ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน รับทุนการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2565