พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา

7 ตุลาคม 2020 0 By chayapol.lak

วิทยาลัยพณิชยการบางนาได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมอบเป็นรางวัลตอบแทนแก่นักเรียนนักศึกษาที่ทำความดี ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านทุนการศึกษาจากผู้มีจิตรศรัทธา มูลนิธิต่างๆ กองทุน บริษัท ครู และศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ ในนามของวิทยาลัยพณิชยการบางนาขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้