จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคืนเงินส่วนลดอัตราการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา

18 สิงหาคม 2021 0 By นัฐพล กล่ำคำ