สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัสมอบชุดตรวจโควิด-19 ATK ให้วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัสมอบชุดตรวจโควิด-19 ATK ให้วิทยาลัยพณิชยการบางนา

14 ตุลาคม 2021 0 By admin