รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) ฉบับที่ ๒

29 ตุลาคม 2021 0 By admin