บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน

วิทยาลัยพณิชยการบางนา จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน
ในวัน พฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙