ร่วมจำหน่ายของฝากของที่ระลึกงาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร”

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วย นางสาวอุรชา สารสรรค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสรพัชรี ธนศานติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและคณะครูนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมจำหน่ายของฝากของที่ระลึกงาน “สมโภชพระอาราม ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าพระมหาเจดีย์ยูเนสโก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.