เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และแบบใบสมัคร

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งใบสมัครทางอีเมล bangkok20@vec.mail.go.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.