แข่งขันทักษะฯ การพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแแก้ว

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.