หน้าหลัก

 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 
สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน และชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารกรุงไทยได้ในระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฏาคม 2563

Translate »