วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัย

หน้าหลัก

ประกาศ

            ตามที่วิทยาลัยพณิชยการบางนา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น ให้ผู้มีรายชื่อที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ยืนยันการรับสิทธิ์เป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการบางนา โดยดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินทาง www.bncc.ac.th คั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2564 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบชำระเงินการลงทะเบียน


ประกาศ

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ปวช. 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ปวส. 2564

3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โควตา ปริญญาตรี 2564

4. เอกสารประกอบการมอบตัวของผู้ได้รับสิทธิ์โควตา 2564 และค่าใช้จ่ายต่างๆ (เฉพาะระดับ ปวช. และปวส.)

Translate »