หน้าหลัก

ประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (ลำดับสำรอง)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินลงะเบียนระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม 2563
สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ 

ผ่านทางธนาคาร กรุงไทยทุกสาขา

 

ให้ผู้ที่สมัครออนไลน์ ดำเนินการดังนี้

1. พิมพ์ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ และสำเนาผลการเรียน 1 ใบ
3. นำหลักฐาน(ข้อ 1 และข้อ 2) มายื่นสมัคร วันที่ 1, 2 และ 4 มิถุนายน 2563
    ที่วิทยาลัยพณิชยการบางนา (เฉพาะระดับ ปวส. ค่าสมัคร 50 บาท)
4. สอบสัมภาษณ์ทางอนไลน์

Translate »