ติดต่อเรา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่ตั้ง เลขที่ 22 ซอยบางนา-ตราด 1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612901 ,02-3612902, 08-14676722
อีเมล : [email protected]