ติดต่อเรา

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ที่ตั้ง เลขที่ 22 ซอยบางนา-ตราด 1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3612902 , 02-3612918 , 02-3612990  , 061-992-0781 โทรสาร 02-3930614
อีเมล : bangkok20@vec.mail.go.th

Translate »