บริการสารสนเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษา

1 บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

วิทยาลัยได้จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตด้วยใยแก้วนำแสงผ่านโครงข่าย UniNet ด้วยความเร็วสูงสุด 1Gbps (1,000 Mbps)

และให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยสัญญาณ WiFi ตามมาตรฐาน 802.11a/b/g/n และ 802.11ac ซึ่งรองรับความเร็วสูงสุดที่ 1,300 Mbps โดยใช้ WiFi Controller เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดเก็บข้อมูลใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยการยืนยันตัวตน (Authentication) โดยใช้ รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และใช้ วัน/เดือน/ปีเกิด เป็น Password เช่น ผู้เรียนที่เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 รหัสผ่านคือ 01/05/2548

2 อีเมลเพื่อการจัดการศึกษา

นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้รับอีเมลของวิทยาลัยเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ และใช้บริการอื่น ๆ จาก Google โดยวิทยาลัยฯ กำหนดรูปแบบของอีเมลดังนี้ รหัสประจำตัวนักศึกษา@bncc.ac.th และใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้ครั้งแรก ลงชื่อเข้าใช้อีเมล

ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้ครั้งแรก และเมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้โปรดติดต่อขอตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

3 ตรวจสอบผลการเรียน/ตารางเรียนออนไลน์

นักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนและดูตารางเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ ศธ.02 (Std2018) ดูตารางเรียน

4 ติดตามผู้เรียนผ่านระบบ RMS

ผู้ปกครองสามารถติดตามผู้เรียน และนักเรียนนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางระบบ RMS ลงชื่อเข้าใช้ระบบ RMS