“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School)

“สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School)

มกราคม 25, 2017 Off By admin
ลุยโรดโชว์ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School)ต่อเนื่องกับสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นสถานศึกษา ผลักดันอาชีวศึกษาไทย 
  คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2: Competitive Workforce) รุกโรดโชว์ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จับคู่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ลุยเปิดโลกยกระดับการเรียนอาชีวะ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ยกสถานศึกษาอาชีวะมาเปิดบ้านในสถานประกอบการ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาได้สัมผัสศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรในสถาบันที่เข้มข้นตรงความต้องการของภาคธุรกิจ เปลี่ยนสถานประกอบการเป็นโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างมีคุณภาพ ยกระดับธุรกิจค้าปลีกของไทยให้เข้มแข็ง
   กรุงเทพฯ – วันนี้ (23 มกราคม 2560) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในงานเปิดบ้านสถานศึกษา และสถานประกอบการ โครงการ“สถานศึกษาต้นแบบ ทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School” สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมงาน พร้อมทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา เข้าร่วมชมงาน ณ เซน อีเวนต์ แกลเลอรี่ ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน
สำหรับการโรดโชว์เปิดบ้าน สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ หรือ “Excellent Model School” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายวิชาชีพร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังกันของ วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ที่จับคู่กับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อนำเสนอ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” หรือ “Excellent Model School”ซึ่งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในสาขาเป็นเลิศเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน้นในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ภายในงาน จึงมุ่งเน้นให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ได้สัมผัสถึงศักยภาพของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพในสถาบันให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันเน้นการเรียนรู้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจค้าปลีก เพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน โดยมีเครื่องมือการเรียนการสอนที่ครบครัน ทันสมัย และครูผู้สอนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ ควบคู่กับการเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง มีรายได้ในระหว่างเรียน ได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสำหรับการทำงานเมื่อเรียนจบได้ทันที 
นำเสนอผ่านนิทรรศการ 3 โซน ได้แก่ โซน 1 Excellent Model School นำเสนอความเป็นมาของโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน ความร่วมมือของแต่ละวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โซน 2 School จัดแสดงผลงานของนักเรียน สถานศึกษา ข้อมูลการสมัครเรียน โซน 3 สถานประกอบการ เสนอข้อมูลการดำเนินการที่ทางสถานประกอบการเข้าไปร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศกับสถานศึกษานอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (ห้องเรียนพิเศษ Excellent Model School) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ของเครือข่ายความร่วมมือ 5 ภาคส่วน ประกอบด้วย วิทยาลัยพณิชยการบางนา, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สมาคมผู้ค้าปลีกไทย,โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, โรงเรียนสิริรัตนาธร, โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย, โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต, โรงเรียนราชดำริโดยเป็นโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อส่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ Excellent Model School กับวิทยาลัยพณิชยการบางนา และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่สู่ธุรกิจค้าปลีกไทยยกระดับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจพื้นฐานของไทยให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ”มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 แห่งทั่วประเทศ โดยมี 28 สาขาวิชาที่เปิดสอน และมี 14 องค์กรเอกชนชั้นนำให้การสนับสนุน ได้แก่ บมจ.การบินกรุงเทพ, บมจ.ช.การช่าง, บจก.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี, บมจ.ซีพี ออลล์, บจก.น้ำตาลมิตรผล, บมจ.เบทาโกร, เอสซีจี, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.ฤทธา, บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น, บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล, บมจ.ไออาร์พีซี, บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)สำหรับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ถือเป็นฟันเฟืองที่สอดประสาน บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษากับทุกภาคส่วน ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ 16 บริษัท ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีการทำงานแบบคู่ขนาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การจัดเรียงความต้องการของภาคเอกชน 2.) การพัฒนาบุคลากรรองรับ 3.) การขับเคลื่อนระยะแรก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เรื่องเร่งด่วน คือ การปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยการดำเนินงานของ บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล การพัฒนาข้อมูลกำลังคน โดยการดำเนินงานของ บมจ.ไออาร์พีซี และการสร้างความเป็นเลิศให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ โดยการดำเนินงานของ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 4.) แผนระยะกลางและระยะยาว ด้วยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยการดำเนินงานของ บจก.น้ำตาลมิตรผล 
   ผู้สนใจติดตามกิจกรรม หรือรายละเอียดความคืบหน้าของ โครงการ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ”(Excellent Model School)สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th