การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

21 พฤษภาคม 2023 0 By admin

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1.และระดับชั้นปวส.1 พร้อมด้วยดร.ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 4 ฝ่าย งานทะเบียน งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผล งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา แนะนำและให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการบางนา และสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยพณิชยการบางนาบางนา ชี้แจงผลการดำเนินงาน การแนะนำและพบครูที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา ณ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 3 วิทยาลัยพณิชยการบางนา