การประชุมผู้ปกครอง ระดับปวช.1 และ ระดับปวส.1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้ปกครอง ระดับปวช.1 และ ระดับปวส.1 ปีการศึกษา 2567

12 พฤษภาคม 2024 0 By admin

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยพณิชยการบางนา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปวช.1 และนักศึกษาระดับปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และแนวทางนโยบายของวิทยาลัยเพื่อการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา ในการนี้ดร.ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ประธานกรรมการวิทยาลัยพณิชยการบางนา นายมงคล หงส์ยนต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการบางนา และนายอรุณโรจน์ หน่อโนรี นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา ร่วมชี้แจงนโยบายและการมีส่วนร่วมในการทำงานกับทางวิทยาลัย และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ งานครูที่ปรึกษาดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง พร้อมหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 8 ชั้น 3 วิทยาลัยพณิชยการบางนา