การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด

กุมภาพันธ์ 25, 2021 0 By chayapol.lak

วิทยาลัยพณิชยการบางนา ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จำนวน 8 ประเภท ในระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564