กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษา และแนะนำอาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษา และแนะนำอาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

22 กุมภาพันธ์ 2024 0 By admin

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.รุุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษา และแนะนำอาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 ในครั้งนี้ นางสาวอุรชา สารสรรค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสุจิตรา เกิดผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครูประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีพูดแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา และนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการบางนา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้นสถานประกอบการจำนวน 21 แห่ง บรรยายให้ความรู้ และร่วมจัดบูธพร้อมแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ควบคุมดูแลตลอดทั้งกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาลัยพณิชยการบางนา